Onze stadsprogramma’s zijn onze missie de komende jaren. Hierin staat omschreven wat de ambities van de gemeente zijn voor de komende jaren. Door te focussen op deze stadsprogramma’s, kunnen we echt een verschil maken voor de stad, omdat met deze stadsprogramma’s de grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen op deze manier kunnen worden aangepakt.

Foto van hoog kijkend over gebouwen richting de Nieuwe Maas en de havens

Nieuwe Rivierzone

We werken aan een stoer nieuw stadsdeel aan de Maas. Dat wordt de Rivierzone. Hier wonen, werken,leren en ontspannen Vlaardingers en anderen straks tussen het historisch centrum, de pakhuizen en de Nieuwe Maas. In een weidse industriële omgeving waar je vanuit je raam, of vanuit het nog nieuw in te richten Maaspark, spectaculair zicht hebt op voorbijvarende schepen.

Nieuwe Binnenstad

Hét hart van de gemeente en een populaire plek bij Vlaardingers en bezoekers uit de regio: onze binnenstad. Hier kunnen mensen wonen, werken en ontmoeten. Onze binnenstad wordt een levendige binnenstad met veel groen, evenementen, kunst en kleinschalige recreatie. We zorgen dat de winkels dicht bij elkaar zijn gevestigd om een gezellige sfeer te creëren en er op andere plekken in het centrum ruimte ontstaat om te wonen.

Twee steltlopers in groene pakken met veel mensen erom heen
Foto vanaf de straat van plantenbakken en daarachter winkels

Nieuwe Westwijk

De Westwijk moet een wijk worden waarin mensen graag willen wonen, werken, leren en elkaar ontmoeten. Waar jongeren hun energie kwijt kunnen op het voetbalveld, waar bewoners elkaar op straat begroeten en waar winkeliers met een veilig gevoel kunnen ondernemen. Ook een wijk die veerkracht kent; een goede mix van woningen, sociale structuren en onderwijsmogelijkheden om de leefbaarheid in balans te houden.

Nieuwe Energie

Een stad die in zijn energie en warmte voorziet door middel van duurzame bronnen. Dat is hoe Vlaardingen er in de toekomst uit moet zien. Doordat aardgas als logische bron van warmte gaat verdwijnen, ontkomen we er niet aan om ons voor te bereiden op een andere manier van energie- en warmtevoorziening.

Foto van de kop van een windturbine met de rivier op de achtergrond
Takken en gras aan een bosrand

Groen Vlaardingen

Een omgeving die uitnodigt om buiten te zijn, waar je je buren en vrienden ontmoet en waar je de stad kunt doorkruisen via groene verbindingen. Dat is hoe we Vlaardingen graag zien! We gaan daarom het bestaande groen in Vlaardingen versterken en verbeteren, nieuw groen aanleggen en deze gebieden met elkaar verbinden.

Veilig Vlaardingen

Wij willen dat iedereen in Vlaardingen veilig kan wonen, sporten, uitgaan, werken en ondernemen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de politie, de gemeente en de Vlaardingers zelf. Door geweldsdelicten durven sommige inwoners ’s avonds niet meer over straat. Er is ook criminaliteit die voor de meeste mensen niet zichtbaar is. Huiselijk geweld, mensenhandel en online criminaliteit vragen om specifieke aanpak.

Drie mensen, waarvan een politieagent en een handnaver lopen door de straat
Twee vrouwen die afval aan het ruimen zijn

Leefbaar Vlaardingen

Een fijne fietstocht door de stad maken dankzij goed onderhouden fietspaden, met je rollator snel en eenvoudig naar de supermarkt kunnen lopen en een fleurige groenstrook. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een stad waar het prettig verblijven is. We merken dat zwerfafval, woonoverlast, kapot straatmeubilair en overlast van hondenpoep ergernissen zijn waar de Vlaardingers tegenaan lopen. Juist daarom gaan we ons de komende jaren inzetten om de openbare ruimte schoon en heel te maken.

Zorgzaam Vlaardingen

Iedereen die hulp nodig heeft, moet die tijdig kunnen krijgen. We willen er zijn als iemand hulp nodig heeft, zorgen voor kwalitatief goede zorg, meer ruimte voor maatwerk geven en de menselijke maat het uitgangspunt laten zijn. Dit is ook de basisgedachte achter de door ons ingezette transformatie van het sociaal domein.

Foto van een groep kinderen in het stadhuis