De gemeente verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u. Deze hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen. Het is belangrijk dat u de gemeente Vlaardingen kunt vertrouwen als verantwoordelijke voor uw gegevens. Dat betekent vooral dat wij niet zomaar uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u aan ons uw gegevens verstrekte. Dit is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geregeld.

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

De gemeente verzamelt en verwerkt uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij gebruiken deze gegevens alleen als dit volgens de wet is toegestaan en zorgen dat de gegevens veilig opgeslagen worden. Wij zullen nooit meer gegevens van u opslaan dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taak.

Welke persoonsgegevens heeft de gemeente van u?

De gemeente verwerkt vanuit haar wettelijke taak persoonsgegevens van haar inwoners. Bijvoorbeeld in de Basisregistratie Personen (BRP). Uiteraard wordt er voor veel verschillende processen gebruikt gemaakt van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan processen voor bijvoorbeeld parkeer- of omgevingsvergunningen. Om u een beeld te geven van de processen waarin wij persoonsgegevens verwerken verwijzen wij u naar ons register van verwerkingen.

 • Register van verwerkingen (deze bijlage wordt nog toegevoegd).

Gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) worden soms verstrekt aan andere organisaties. Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u lezen welke organisaties dit zijn.

Beveiliging van uw persoonsgegevens op de website

De gemeente Vlaardingen respecteert de privacy van de bezoekers van de website. De gemeente draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Op de website wordt gebruik gemaakt van tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies). Deze worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.

Statistieken

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het gedrag van bezoekers van de Internetbalie. Hiermee kan de gemeente Vlaardingen haar dienstverlening verder optimaliseren.

Privacy beleid

De gemeente heeft privacybeleid vastgesteld. In dit privacybeleid kunt u lezen hoe de gemeente met de privacy van haar burgers en bezoekers omgaat.

Uw rechten (rechten van betrokkenen)

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u de gemeente verzoeken om:

 • Recht op inzage
  U vraagt de gemeente om inzage in de persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt.
 • Recht op rectificatie
  Bent u van mening dat uw persoonsgegevens niet juist of niet volledig in de gemeentelijke systemen staan, dan kunt u zich beroepen op het recht op rectificatie. Geeft u bij uw verzoek aan welke gegevens u wilt laten corrigeren of aanvullen.
 • Recht op vergetelheid
  U kunt de gemeente verzoeken om persoonsgegevens van u te wissen. Het wissen van uw gegevens is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden. Bekijk de voorwaarden.
 • Recht van beperking verwerking
  Als je niet langer toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens (buiten de persoonsgegevens die de gemeente voor de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt), omdat deze gegevens mogelijk niet accuraat zijn of mogelijk onrechtmatig verwerkt worden, dan kun je je beroepen op het recht op beperking verwerking. De gegevens waarvan je niet langer wilt dat we ze verwerken, zullen we dan apart zetten en (tijdelijk) niet meer gebruiken gedurende het onderzoek naar de accuraatheid, verwerking etc.
 • Recht op bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de gemeente (buiten de persoonsgegevens die de gemeente voor de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt)
 • Recht op dataportabiliteit
  Voor niet-wettelijke taken die door de gemeente worden uitgevoerd kan iemand onder de volgende voorwaarden een beroep doen op het recht van dataportabiliteit:
  • het gaat om gegevens die door de betrokkene beschikbaar zijn gesteld.
  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de overdracht.
  • Het betreft alleen noodzakelijke en relevante gegevens.
 • Recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling
  U heeft recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profiling. U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming.

Wilt u meer informatie over rechten van betrokkenen, bekijk dan de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Het is mogelijk via de website gebruik te maken van uw rechten.

Aanvraag rechten van betrokkenen

Het is ook mogelijk uw verzoek aan de balie te doen. Maak hiervoor een afspraak via www.vlaardingen.nl/afspraak. Let u er op dat u zich aan de balie moet legitimeren. Schriftelijke verzoeken per post of e-mail kunnen wij in verband met de verplichte controle op de identiteit niet in behandeling nemen.

Hoe lang duurt het?

Wij behandelen uw verzoek binnen één maand. Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij het college van B&W.