Onze ambitie: zorgen dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen

Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken, zich te ontplooien én zich voor te bereiden op een goede toekomst. Om dit recht te waarborgen, werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen op het gebied van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Wij zetten ons in om schoolverzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige toekomst.

Kerntaken

De kerntaak van Leerrecht is het uitvoeren van de Leerplichtwet. Daarnaast zijn we het Doorstroompunt voor voortijdig schoolverlaten. Wij doen dit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Anneke Meijborg

Het is mooi als jongeren weer naar hun toekomst kunnen kijken

Tijdens haar opleiding maatschappelijk werk liep Anneke Meijborg stage bij de reclassering. Ze voerde onder meer gesprekken met gedetineerden die vaak een psychiatrische aandoening hadden. Een heftige en boeiende tijd. Na haar studie wilde ze met jongeren werken. Bij diverse organisaties begeleidde ze jongeren naar school, naar werk of naar een combinatie van beide. In Vlaardingen is ze doorstroomcoach in het team Leerecht en enthousiasmeert ze jongeren om hun startkwalificatie te halen.

De collega’s van het team Leerrecht willen voortijdig schoolverlaten van jongeren tegengaan en ervoor zorgen dat een zo groot mogelijk aantal jongeren een startkwalificatie behaalt.

‘Ik ben wekelijks op Mbo scholen in onze regio te vinden’, vertelt Anneke. ‘Voor een multidisciplinair overleg of om in gesprek te gaan met zorgcoördinatoren en studenten over verzuim. We willen verzuim zo vroeg mogelijk signaleren en de redenen achterhalen. Zomaar wegblijven van school, omdat de student geen zin heeft daar geloof ik niet in. Meestal spelen er meerdere zaken dan school weet van heeft.  Jongeren zitten niet lekker in hun vel, hebben het te druk als jonge moeder of vader, hebben huisvestigingsvraagstukken of andere problemen. Soms moet dit eerst worden aangepakt, voordat er weer ruimte voor leren is. Zodra ik in contact ben met een jongere kijken we samen welke opleiding het beste past. Lukt het niet, dan meld ik de jongere aan bij een van onze ketenpartners voor een passend traject.’

Problematiek verandert

Anneke ziet de problematiek bij jongeren veranderen. ‘Ik vind dat er meer depressieve klachten zijn. Wellicht zijn deze in de hand gewerkt door de coronatijd. In de bloei van je leven zit je een lange tijd thuis en daarna moet je weer vol aan de bak op school. Die stap is soms te groot.

Ik heb ook een post- Hbo opleiding gedaan over autisme. De groep jongeren met een diagnose autisme wordt steeds zichtbaarder. Ik wilde er meer over weten om deze jongeren op een goede manier te kunnen begeleiden. Mijn missie is om zoveel mogelijk jongeren weer naar de toekomst te laten kijken. Zonder dwang, maar met de juiste aandacht en door te luisteren en te motiveren. Als het lukt om ze daar te krijgen, waar ze horen, ben ik heel blij.’

Goede balans werk én privé

Anneke werkt intensief samen met drie collega doorstroomcoaches, de doorstroompuntcoördinator en met de leerplichtambtenaren van team Leerrecht. ‘We hebben wekelijks overleg en bespreken onder meer casussen. Door dit met elkaar te bespreken kunnen we elkaar advies geven. Het is ook fijn dat ik bij collega’s mijn ei kwijt kan. Eens per kwartaal hebben we teambreed een deskundigheidssessie waarin externen uitgenodigd worden.’

Anneke voelt zich thuis in Vlaardingen. ‘Er wordt veel voor collega’s gedaan. Via de Harington en Visnet worden we goed op de hoogte gehouden. We kunnen allerlei trainingen volgen bij de Vlaardingen Academie. Ik heb mij onder andere ingeschreven voor een workshop over de balans tussen werk (thuiswerken) en privé. Die balans heb ik sowieso gevonden in Vlaardingen, maar je kunt altijd bijleren!’

Tjidse Hoogwerf

Ik krijg energie als ik mensen kan helpen

Tjidse Hoogwerf, leerplichtambtenaar, is geboren en getogen in Vlaardingen. Zijn studie psychologie in Amsterdam brak hij af, ‘omdat de stad te leuk was’. Het werd Hbo sociaaljuridische dienstverlening. Bij gemeente Rotterdam werkte hij als inkomensconsulent in de wijk Spangen, onder meer met prostitueés en drugsdealers die legaal inkomen aanvroegen. ‘Een goede vuurdoop om met mensen te leren omgaan’, vindt hij. Tjidse maakte een wereldreis en kwam tot de conclusie dat hij plezier heeft in het ‘mensen helpen’. In Vlaardingen is hij betrokken bij minderjarige jongeren die niet (volledig) naar school gaan.

Tijdens mijn werk en wereldreis heb ik ontdekt dat ik goed zelfstandig kan functioneren’, zegt Tjidse. ‘Ik reisde onder meer in m’n eentje door Nieuw-Zeeland, Zuid-Oost Azië en Oost-Europa. Daar kreeg ik zicht op de verschillen tussen de werelddelen in vergelijking tot de verzorgingsstaat Nederland. Het is goed om nieuwe dingen te ervaren, anders word je wereld heel klein.’

Mooiste vak van de wereld

Tjidse is als leerplichtambtenaar nauw betrokken bij minderjarige jongeren die niet (volledig) naar school gaan. ‘Ik heb het mooiste vak van de wereld’, vertelt hij trots. ‘Heel mijn carrière heb ik met volwassenen gewerkt die in een lastige situatie terecht zijn gekomen. Ik probeer nu jongeren ondersteuning te geven, waardoor ze een beter toekomstperspectief krijgen en later niet in die situatie terecht komen. Met een startkwalificatie op zak hebben zij meer kansen op een goede plek in de maatschappij.’

‘Een mooiprater ben ik niet’

Een leerplichtambtenaar heeft een BOA-bevoegdheid voor onderwijs en kan dus handhaven en strafmaatregelen nemen. ‘Dat is gelukkig niet vaak nodig’, zegt Tjidse. ‘Licht verzuim kan meestal snel worden opgelost door jongeren te motiveren en een keer streng toe te spreken. Ik vind het belangrijk om met ouders, jongeren en andere betrokkenen de ontstane situatie open te bespreken, hen te adviseren en op de mogelijke consequenties te wijzen. De grootste winst is als je samen afspraken kunt maken. Als dat echt niet lukt, ga ik pas handhavend optreden. Met als doel de jongere te helpen bijvoorbeeld via verplichte hulpverlening.’