Ambitie: een glimlach op ieders gezicht

Gemeente Vlaardingen zorgt voor een glimlach op het gezicht van de Vlaardinger én haar medewerkers door flexibel en daadkrachtig in te spelen op de behoefte van de stad. Adequate informatievoorziening is hiervoor essentieel. Het I-domein helpt de organisatie daarbij. We zijn een partner bij het optimaliseren, digitaliseren en innoveren van processen. Op deze manier (her)gebruiken we onze informatie maximaal en kunnen we als gemeente datagedreven werken.

Het I-domein

Het I-domein binnen Vlaardingen bestaat uit drie teams die intensief samenwerken, te weten: Team Informatiemanagement, functioneel beheer en Business Intelligence, Team Informatiebeheer en Team ICT.

Binnen het team ICT (16 personen) zijn de volgende functiegebieden ondergebracht: Service Level Management, Incident Problem en Change management, Contractmanagement, Netwerkarchitectuur en -beheer, Systeembeheer, (technisch) Projectleiding, Audio Visuele ondersteuning, Servicedesk en Werkplekondersteuning.

Gesprekspartners

Stuk voor stuk zijn we betrokken en kundige gesprekspartners, waarop de organisatie kan rekenen. Wij zorgen onder meer voor goed functionerende werkplekken, zodat iedere collega goed kan werken. Ook richten we de I-sturing, I-processen en I-organisatie (samen de I-governance) in, zodat we als organisatie weerbaar en wendbaar zijn. En we zorgen dat de organisatie IV-inclusief leert denken, zodat onze collega’s hun informatiebehoefte scherp kunnen formuleren en prioriteren.

Wij zijn in een vroeg stadium bij initiatieven betrokken en kunnen deze na realisatie effectief en efficiënt in beheer nemen of de regie over het beheer voeren bij onze Managed Servie Provider. Daardoor hebben wij grip en controle over onze producten en diensten.

Jolanda Nap

In deze baan kan ik mijn creativiteit kwijt

Jolanda Nap wilde aanvankelijk etaleur worden, maar na één jaar modevakschool werd dat het niet meer. Na een administratieve opleiding startte ze in Vlaardingen. Jolanda werkt sinds 1988 bij verschillende afdelingen/teams en was onder meer managementassistente van een directeur. Als doener kwam ze bij ICT waar ze nu werkt als incident, change en problem manager. ‘Het is goed dat ik de switch naar de gemeente heb gemaakt, want er zijn nog maar weinig etalages’, lacht ze. 

Kritische vragensteller

Incident, problem en change management gaat over werkprocessen. ‘Processen zijn belangrijk om efficiënt en effectief te werken en verstoringen snel te verhelpen’, legt Jolanda uit. ‘Ik ben vooral verantwoordelijk dat de verstoringen zo snel mogelijk wordt opgelost. Bij het onderzoek ben ik met name de kritische vragensteller die doorvraagt om tot de kern te komen en te voorkomen dat er aannames worden gedaan. Verder kijk ik hoe we omgaan met meldingen. Hoe worden klachten opgepakt en opgelost? Hoe gaan we een nieuwe applicatie implementeren en wat is daarvoor nodig? We willen dat de collega’s zo min mogelijk last ondervinden van ons werk. Het is handig dat ik een basis ICT-kennis heb en kan bouwen op mijn naaste collega’s, de ICT-experts. Het helpt ook dat ik bij veel teams in Vlaardingen heb gewerkt en de weg binnen de organisatie goed ken.’

Doorpakken 

‘Twee jaar geleden hebben we een migratie doorgevoerd en daarbij is een groot gedeelte van onze computervloer (servers) overgegaan naar een extern bedrijf’, vertelt ze. ‘We voeren nu de regie over hun werkzaamheden. Die migratie heeft er best wel even ingehakt, maar voor elke verandering is wat te zeggen en daarbij is gelukkig een aantal zaken herzien. Zelf ben ik van het niet te lang blijven hangen, maar accepteren en doorpakken. Mijn naaste collega’s - we hebben echt een superfijn team - denken er net zo over. Ons team is uitgebreid en bestaat uit Service Level Management, Contractmanagement, Projectleiding, Systeembeheer, Netwerkarchitectuur en -beheer, Audio Visuele ondersteuning, Servicedesk en de Werkplekondersteuning.’

 Collega’s helpen

Jolanda: ‘In deze baan ligt echt mijn passie. Je kunt mensen helpen en wegwijs maken in onze IT-omgeving binnen de afgesproken producten en diensten. We geven uitleg over waarom we tot bepaalde processen zijn gekomen en vertalen nieuwe ontwikkelingen naar de organisatie. Ik ben ook een vraagbaak voor collega’s

Het is leuk om voor je eigen stad te werken. We ondersteunen en faciliteren collega's om hun werk goed te kunnen uitvoeren en te voldoen aan de behoefte van de stad. In deze baan kan ik al mijn creativiteit kwijt. Aangezien IT constant in beweging is, ga ik mij voorlopig niet vervelen.’