Onze ambitie: de buitenruimte toegankelijk, klimaatbestendig en circulair maken

Het team Ruimte en Milieu, onderdeel van het fysieke domein, vindt oplossingen voor (complexe) ruimtelijke opgaven. Onze 10 vaste professionals en collega’s van onze flexibele schil werken hiervoor intensief samen met de stad. Samen met onze inwoners en ondernemers maken we onze buitenruimte toegankelijk, klimaatbestendig en circulair.

Groene leefomgeving

We zijn gedreven om een veilige, gezonde en groene fysieke leefomgeving vorm te geven. Daarvoor ontwikkelen en begeleiden we plannen die passen bij onze ambities. En natuurlijk willen we efficiënt en verantwoord gebruikmaken van de fysieke ruimte in Vlaardingen en de natuurlijke omgeving beschermen.

Uiteraard betrekken we onze inwoners en ondernemers bij al onze plannen. We organiseren hiervoor onder meer intake- en omgevingstafels om ideeën uit te wisselen en input te verzamelen van verschillende belanghebbenden.

Daarnaast bouwen wij aan het omgevingsplan. En uiteraard werken we aan wettelijke taken op het gebied van de omgevingswet over ruimtelijke projecten en milieu.

Denken in mogelijkheden

We denken in mogelijkheden in de geest van de Omgevingswet en werken graag samen met onze collega’s van stedenbouw, economische zaken, beheer openbare ruimte, verkeer, archeologie en vele andere collega’s. Daarnaast werken wij samen met provincie, waterschap, DCMR, veiligheidsregio, GGD en andere externen om ontwikkelingen in Vlaardingen mogelijk te maken.

Je krijgt volop ruimte voor eigen initiatieven en om met ons mee te denken. Alles gebeurt in een prettige, informele werksfeer en een open cultuur.

Marc Rous

Als gemeente staan we aan de lat van de omgevingsvisie

Marc Rous, adviseur fysieke leefomgeving, heeft een horeca-achtergrond. Zijn passie vond hij niet in de keuken, maar bij gemeente Vlaardingen. Als ondersteuner van wijkmanagers organiseerde hij onder meer leefbaarheidsoverleggen met bewoners. ‘Dat contact was hartstikke leuk en nuttig om de stad te leren kennen. ‘Daarna werd ik al snel projectondersteuner’, vertelt Marc. ‘Zo leerde ik het werkveld binnen de gemeente kennen.’ 

In Vlaardingen krijg je volop kansen om door te groeien. ‘Zo ben ik inmiddels adviseur fysieke leefomgeving en geef ik advies over reguliere vergunningsaanvragen. Daarnaast houd ik mij bezig met de Intake- en Omgevingstafel. Dat is het gezamenlijk overleg van meerdere disciplines waarbij nieuwe initiatieven worden beoordeeld. Dan gaat het om woningbouwontwikkeling, sloop en nieuwbouw en transformatie.’

Afwegingen maken

Marc volgt nu ook een opleiding ‘fysieke leefomgeving’ bij de Bestuursacademie. De nieuwe Omgevingswet biedt veel uitdagingen. De praktijk is lastiger dan de theorie. Het is niet altijd makkelijk om een goede afweging te maken bij initiatieven. Marc: ‘Als gemeente staan we aan de lat van de omgevingsvisie. Wat willen we op lange termijn voor de stad bereiken en hoe gaan we dat mogelijk maken? Naast mijn werk ben ik ook lid van de Ondernemingsraad. Het is belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Dan heb ik nog genoeg energie over voor mijn hobby’s. Lekker koken met pittige kruiden, oude meubels opknappen en lange wandelingen maken in de natuur.’