Onze ambitie: een duurzame en aantrekkelijke woon- en werkomgeving

BWT werkt nauw samen met andere teams binnen het fysieke domein om omgevingsvergunningen te verlenen en toezicht en handhaving te kunnen uitvoeren. We toetsen aanvragen omgevingsvergunningen en we verlenen omgevingsvergunningen. Daarnaast houden we toezicht op de uitvoering van deze verleende omgevingsvergunningen.

Frisse inzichten & veel ervaring

Het team (27 collega’s) bestaat uit zes vergunningverleners waarvan één coördinator en twee administratief ondersteuners. We hebben twee constructeurs, negen toezichthouders waarvan één coördinator en een collega die het VTH beleid verzorgt en vijf handhavingsjuristen waaronder een coördinator. De drie coördinatoren organiseren de dagelijkse werkverdeling in afstemming met alle collega’s. We werken veel samen met de collega’s van Ruimtelijke Ordening en Openbare orde en Veiligheid.

Op elkaar letten

We zijn een team dat elkaar goed weet te vinden en dat op elkaar let. Een mooie mix van jonge collega’s, collega’s met jarenlange ervaring en ingehuurde specialisten. We leren van elkaar en komen samen tot de beste oplossingen. Er is altijd wel iemand die je op weg helpt met een verfrissend inzicht. Afhankelijk van je ambitie, kun je doorgroeien. Wij faciliteren het volgen van opleidingen, cursussen en persoonlijke ontwikkelingen. Deze ontwikkeling is zowel voor collega’s als voor het team van belang en wordt altijd gestimuleerd.

Dichtbij inwoners

We houden proactief contact met inwoners, bedrijven en andere overheden. Voor de aanvrager spelen we een belangrijke rol en zorgen we voor een juiste behandeling van de aanvraag. We vragen daarbij advies aan collega’s en externe partijen.

Het is natuurlijk belangrijk dat afspraken worden nagekomen. We houden daarom toezicht op de naleving van regels van het omgevingsrecht en zetten handhavingsacties in als regels van het omgevingsrecht niet worden nageleefd. Ook geven we vorm aan de cyclus van het integraal handhavingsplan en het bewaken van de uitvoering.

Uiteraard volgen we landelijke ontwikkelingen op het gebied van handhaving toezicht en vertalen maatschappelijke ontwikkelingen in strategisch beleid.

Robby Ghirrao

Ik krijg de tijd om mijn werk professioneel te doen

Robby Ghirrao studeerde Hbo bouwkunde en vond in Vlaardingen een uitdaging als constructeur. ‘Ik check of bouwkundige constructies in orde zijn, voordat er wordt gebouwd of gerenoveerd. Het werk is afwisselend en ik heb op regionaal en landelijk niveau contact met andere constructeurs.’

Na zijn studie werkte Robby bij een constructeursbureau. ‘Op een gegeven moment had ik het wel gezien. In Vlaardingen kreeg ik weer een uitdaging. Ik bereken geen constructies meer, maar controleer het werk van derden. Daarbij krijg ik te maken met enorm veel soorten constructies, zowel voor renovatie als nieuwbouw. Van een kleine dakkapel, een grote stalen sporthal, tijdelijke hallen en tenten voor evenementen tot de containers die we hebben geplaatst om mensen uit Oekraïne op te vangen. Als er calamiteiten zijn bij gebouwen, zoals bijvoorbeeld een brand, onderzoek ik buiten of de constructie veilig is. Elke opdracht is anders en dat maakt het werk zo interessant.’

Tijd voor professionaliteit

‘Ik vind het fijn dat ik tijd krijg om mijn werk goed te doen’, vervolgt Robby. ‘In mijn vorige baan moest alles ‘gisteren’ af zijn. De workload was enorm en ’s avonds thuis bleef ik nog met mijn werk bezig. Nu is mijn hoofd vrij voor hobby’s, zoals motorrijden en mijn koikarpers. Ik kan in mijn vrije tijd opladen, zodat ik er de volgende dag weer fris tegenaan kan!’

Iedereen helpt elkaar

In Vlaardingen worden mensen gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen. ‘Ik heb de mogelijkheid gekregen om een vervolgopleiding te doen. Ik leer ook veel van collega’s. We lopen bij elkaar binnen en vragen om advies. Ik ben aangesloten bij de landelijke club van constructeurs. We delen innovaties en trends. Het is fijn om met professionals over je vak te kunnen praten.’