Onze ambitie: een stad waar mensen zich prettig en veilig voelen

Het team Openbare Orde en Veiligheid streeft samen met partners naar het waarborgen van een veilig en leefbaar Vlaardingen. Een stad waar inwoners zich prettig voelen en met vertrouwen kunnen wonen, sporten, uitgaan, werken en ondernemen.

Een en al diversiteit

Binnen het team Openbare Orde en Veiligheid werken zeventwintig medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid in de stad. Met een divers team van verschillende achtergronden creëren we een prettige, informele werkomgeving. Iedereen blinkt uit in zijn of haar vaardigheden en competenties. In onze werkomgeving staan vertrouwen, eigenaarschap en groei hoog in het vaandel. Buiten het team werken we intensief samen met externe partners, zoals de politie, programmabureau Westwijk, jeugdwerkers en het Openbaar Ministerie. Het team blijft zich voortdurend innoveren en ontwikkelen. Geen dag is hetzelfde. Dit vraagt ook om flexibiliteit. We hebben geen 9-17 mentaliteit, maar springen in op tijden als het nodig is.

Onze missie

Het team zet zich in om zowel de objectieve veiligheid in Vlaardingen als het veiligheidsgevoel van onze inwoners te verhogen. De komende vier jaar zijn er in ieder geval vijf prioriteiten in het veiligheidsbeleid:

  1. Versteviging van de aanpak van ondermijning;
  2. Intensivering van de aanpak van woonoverlast;
  3. Versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid – met focus op jongeren;
  4. Waarborging van de digitale veiligheid;
  5. Aanpak van de problematiek rond arbeidsmigranten.

Dit doen we niet alleen, maar samen. Ons team blijft groeien in zowel collega’s als kennis.

Giorgio Mulder

De stap naar Vlaardingen was een goede beslissing

Giorgio Mulder werkte elf jaar bij de politie in Vlaardingen, waar hij 112-meldingen opvolgde en wijkagent was. Bij het team Openbare Orde en Veiligheid is hij nu een van de twee coördinatoren van het interventieteam. ‘De stap naar Vlaardingen was een goede beslissing. Ik ervaar veel diepgang en uitdaging. Doordat interventies op onregelmatige tijdstippen plaatsvinden, heb ik regelmatig de tijd om mijn kinderen overdag uit school te halen.’

Controles misstanden

Een interventieteam richt zich op interventies in panden en op locaties, waarvan het sterke vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. De gemeente werkt hierbij samen met verschillende partners, zoals de politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst, inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VRBZO. Giorgio: ‘Als we duidelijke signalen krijgen van ondermijnende activiteiten, zoals bijvoorbeeld drugs, illegale medewerkers of belastingontduiking, zetten we een interventie op. We formeren dan een team dat een integrale interventie doet in deze panden of op locaties.’ 

Goed communiceren

‘We doen ruim 400 interventies per jaar op meer dan tien verschillende thema’s’, vertelt Giorgio. ‘Het is bestuursrechtelijk vastgesteld dat de gemeente de leiding heeft over deze interventies. Als coördinator loop je letterlijk voorop een pand binnen. Gesprekstechnieken zijn heel belangrijk, onder meer om uit te leggen wat we komen doen en om te de-escaleren. Want niet iedereen is natuurlijk blij met ons werk. Op basis van ieders bevindingen, bekijken we welke vervolgstappen nodig zijn. Ik schakel dan onder meer met onze juridische afdeling. Als een pand gesloten moet worden, wordt er overlegd met de burgemeester. Als er vervolgens wordt overgegaan tot een sluiting komen collega’s van Handhaving en toezicht in beeld. En voor het informeren van de wijk zijn procesregisseurs aan zet. Naast interventies houden we ook de bestuurlijke administratie bij. Mijn collega coördinator en ik zitten dus deels op kantoor.’ 

Meer verantwoordelijkheid, meer vrijheid

Giorgio heeft een keer per maand piketdienst (24/7), maar is 24/7 telefonisch bereikbaar. ‘Ik vind het niet erg om dag en nacht gebeld te kunnen worden. Als coördinator overzie je de totale situatie en heb je veel informatie. Het is belangrijk dat we misstanden oplossen en daar zet ik mij voor in. Mijn baan is niet geheel zonder gevaar, maar mijn vrouw is wel blij dat ik niet meer bij de politie werk. Ik heb nu meer verantwoordelijkheid, maar ook meer vrijheid.’