Onze ambitie: maatschappelijk meerwaarde creëren

Team Vastgoed zorgt voor de 100 gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke functies, zoals sportaccommodaties, schoolgebouwen, eigen kantoorhuisvesting, de kunst- en cultuurgebouwen én natuurlijk onze eigen kantoren. Het is voor de gemeente geen doel op zich om panden in eigendom te hebben. Vastgoed is slechts een middel om onze doelstellingen te behalen. En die gaan over mensen en hun behoefte aan voorzieningen en geluk.

Meer dan stenen

Onze 30 professionals zijn actief binnen vastgoedmanagement, technisch beheer, erfpacht en facilitaire zaken. Samen regelen we erfpacht(her)uitgiften, omzetting naar bloot eigendom, verhuringen, verkopen en instandhouding van zowel gronden als (maatschappelijke) gebouwen.

De gemeente faciliteert via huisvesting een groot aantal activiteiten en maatschappelijke voorzieningen voor sport, cultuur en onderwijs. We werken nauw samen met teams binnen de organisatie die zich bezighouden met deze voorzieningen.

Meer overzicht

Op dit moment maken we een professionaliseringsslag, onder meer om nog beter zicht te krijgen op onze vastgoedportefeuille. Dat is nodig om de juiste (strategische) beslissingen te kunnen maken. Daarnaast speelt het verduurzamen van gebouwen een belangrijke rol. We vervullen een voorbeeldfunctie en dragen bij aan klimaatdoelstellingen. Tot slot zorgen wij voor een fijne werkplek waar alle collega's dagelijks met veel plezier hun bijdrage aan de stad leveren.

Ahmad Moradi

Elke dag met een voldaan gevoel naar huis

Ahmad Moradi werkte na zijn universitaire studie Vastgoedkunde bij een gerenommeerd taxatiebureau in de Zuidas en hierna bij een makelaarskantoor. In Vlaardingen is hij assetmanager vastgoed. ‘Hier kan ik wat betekenen voor de stad Vlaardingen en hun maatschappelijke organisaties. Daarom ga ik elke dag met een voldaan gevoel naar huis.’

Via een detacheringsbureau startte Ahmad bij Vlaardingen. Hij had het naar zijn zin en wilde er blijven. ‘Ik vind het belangrijk om bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen te helpen aan passende huisvesting, zodat zij hun activiteiten goed kunnen uitoefenen. Een stad zonder voorzieningen, is geen goede stad. Bij een gemeente telt niet alleen het commerciële rendement, maar ook vooral het maatschappelijke rendement een belangrijke rol.’

Eén team, één taak

Het team Vastgoed houdt zich bezig met vastgoedmanagement, technisch beheer, erfpacht en facilitaire zaken. ‘Eén team voor alle taken dus. We werken intensief samen om goed te zorgen voor zo’n 100 gemeentelijke objecten. Denk aan bibliotheken, scholen, parkeergarages, monumentale gebouwen, dienstpanden, maar ook begraafplaatsen en benzinestations die op gemeentegrond staan. Elk object heeft een eigen aanpak nodig.’

Elke dag leren

‘Binnen het team kan ik echt mijzelf zijn. Ik hoef mij niet anders voor te doen dan ik ben. Samen maken we flinke stappen om als team verder te professionaliseren. Via een vastgoedbeheersysteem kunnen we nu bijvoorbeeld managementinformatie analyseren om strategische keuzes te onderbouwen. Daarnaast krijgt de financiële component van vastgoed meer aandacht. We proberen gebouwen kostendekkend te verhuren en gebouwen te verduurzamen om een bijdrage te leveren aan de beleidsdoelstellingen. We staan ook stil bij de vraag waar we over vijf jaar zijn? Dan verwacht ik in ieder geval nog in Vlaardingen te werken, want ik heb het enorm naar mijn zin. In deze brede baan heb ik te maken met alle aspecten van Vastgoed en leer nog elke dag.’