Bij Vlaardingen is een baan niet zomaar een baan, maar een missie. Een missie om het beste uit jezelf te halen voor de stad. Erwin Stolk, gemeentesecretaris/algemeen directeur werkt met plezier in deze dynamische omgeving samen met ruim 500 betrokken collega’s. Over mensen in hun kracht zetten, ambities en intuïtie.

Hoe was je start in Vlaardingen en wat is er veranderd?

‘Op 1 juli 2020 ben ik in Vlaardingen gestart als gemeentesecretaris. In die tijd waren er financiële problemen en politieke spanningen. Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet. De match met de organisatie en het bestuur is nu heel goed en wij zijn weer aan het bouwen. Je vindt in Vlaardingen veel vernieuwing, veel uitdagende opgaven. Er is werk aan de winkel. En om alle ambities waar te maken, moeten we slimmer en efficiënter werken. Mensen die voor een baan in Vlaardingen kiezen, vinden het leuk om daarover mee te denken. We hebben bijvoorbeeld een club van collega’s, de Zeeverkenners, die kritisch naar de organisatie kijkt. Maar iedereen krijgt ruimte om ideeën aan te dragen voor verbeteringen. Het is belangrijk dat we tijd vrijmaken om deze door te voeren en daar zijn we hard mee bezig.’

Wat is de cultuur op de werkvloer?

‘Onze middelgrote organisatie heeft de menselijke maat. We kennen elkaar, zoeken elkaar makkelijk op en er zijn korte lijnen met het bestuur. In Vlaardingen ben je niet anoniem en geen nummer. Daarentegen hebben we grootstedelijke uitdagingen en flinke klussen te klaren. Het is zaak dat we elkaar scherp houden. De afgelopen periode zijn er veel mensen bij ons komen werken op nieuwe en bestaande functies. Over het algemeen hebben zij een wat zakelijkere manier van communiceren. Gezien onze opgaven, moet je elkaar ook durven aanspreken als dat nodig is voor het resultaat.’

Wat voor mensen passen bij Vlaardingen?

We zijn een lerende organisatie en daar passen lerende mensen bij. Mensen die fouten durven te maken en op basis van deze ervaringen veranderen. Als we onze collega’s hierin stimuleren, kunnen we ons als groep ontwikkelen. Zelf maak ik natuurlijk ook fouten. Ik was hier nog maar pas of ik besloot in zee te gaan met een commerciële zender om ‘werken in Vlaardingen’ onder de aandacht te brengen. Dat gaf een discussie in de gemeenteraad over hoe we als gemeente met gemeenschapsgeld omgaan. Ik had een inschattingsfout gemaakt. En ik heb ervan geleerd om nog beter af te stemmen met mensen die vanuit een ander perspectief kijken. Ik vind het belangrijk dat mensen hun nek blijven uitsteken en gecalculeerd risico nemen om het verschil te maken. We hebben grote opgaven en we zoeken mensen die zich daarin willen vastbijten. Mensen met ambitie gaan het hier zeker naar hun zin hebben.’

Wat heeft de organisatie nodig?

‘Als gemeente hebben we niet alle antwoorden op (maatschappelijke) vraagstukken. We kunnen ook niet alles zelf oplossen. Daarom werken we op een gelijkwaardige manier samen aan opgaven met inwoners, ondernemers en partners in de stad en de regio. De opgaven staan altijd centraal. Deze zijn meestal uniek en in het begin niet procesmatig ingericht. We willen deze opgaven aanpakken en verbinden met de reguliere werkprocessen, zodat we niet alleen maar improviseren. We moeten leren om meer in processen te denken en verder te kijken dan het eigen team. Dan kunnen we efficiënter en effectiever werken. Daar ligt onze grote uitdaging.’

Wat is je persoonlijke rol bij de ontwikkeling van mensen die bij Vlaardingen werken?

‘Ik streef naar ‘continu ontwikkelen’. Dat vraagt om een kwetsbare en open opstelling. Zelf ben ik gecertificeerd coach. Wat ik heb geleerd, pas ik toe in mijn dagelijkse werk, maar ik vertrouw vooral op mijn analysekracht en intuïtie. Het is prettig om met mensen het échte gesprek te voeren. Ik vertel wat ik signaleer en vraag daar op door. Voor mij is het belangrijk dat mensen in hun kracht staan, zodat zij hun unieke bijdrage kunnen leveren aan het resultaat. Uiteindelijk gaat het erom wat we met elkaar doen voor de gemeenschap.’