Vervanging riolering en herinrichting VOP

vervanging rioolDe riolering in de Vettenoordse Polder is aan vervanging toe. In de periode van 2015 tot en met 2019 laat de gemeente deze werkzaamheden uitvoeren. Voor het project moeten een aantal bomen worden gekapt, de straten en trottoirs opgebroken, de oude riolering verwijderd, de nieuwe aangebracht en vervolgens wordt de bestrating weer aangebracht en worden nieuwe bomen geplant.

Het project wordt direct aangegrepen om de ruimte in de wijk efficiënter en veiliger in te richten. In de wijk is de parkeerdruk hoog en het is niet altijd duidelijk waar je mag parkeren. De hoge parkeerdruk zorgt in combinatie met de smalle straten ook voor problemen in de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld hulpdiensten. Daarom wordt het parkeren beter geregeld met duidelijke parkeervakken en meer parkeerplaatsen gecreëerd. Om de toegankelijkheid voor hulpdiensten te verbeteren wordt in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Over de riolering schrijft niemand spontaan gedichten, je hoort mensen pas als er iets mis is. Wat mij betreft dus nooit. 
Roël de Leede, senior beleidsmedewerker integraal waterbeheer