Onderdoorgang Marathonweg

De Marathonweg is een drukke vierbaansweg door Vlaardingen, tussen de A20 en de Rivierzone.

Op de hoek van de Marathonweg met de Arij Koplaan wordt gewerkt aan de aanleg van een tunnel onder het spoor. Met deze tunnel kan het verkeer op de Marathonweg straks het spoor ongestoord kruisen. Ondertunneling MarathonwegDe verwachting is dat de tunnel in gebruik is als de metro in september op de Hoekse Lijn gaat rijden. De huidige spoorkruising blijft in werking totdat de nieuwe in gebruik genomen kan worden.

De Marathonweg kruist het spoor nu via een beveiligde spoorwegovergang. Deze overgang met daaraan gekoppeld de aansluiting van de Arij Koplaan en de Industrieweg zorgt er voor dat het verkeer niet goed kan doorstromen. De bestaande spoorlijn Rotterdam - Hoek van Holland wordt tussen april en september 2017 omgevormd tot een metrolijn; de Hoekse Lijn. In de spits gaan hier 24 treinen per uur rijden. Nu rijden er 8 per uur.

De toenemende drukte op de Marathonweg zal rondom de spoorwegovergang voor opstoppingen zorgen. Daarom gaat de gemeente de spoorwegovergang opheffen en een onderdoorgang maken, waarbij het wegverkeer de spoorlijn onderlangs kruist. Zowel aan de noord- als zuidzijde van het spoor komt een rotonde. Deze rotondes sluiten aan op de bestaande wegen. Ook het fietspad gaat straks onder het spoor door.

Een flinke klus, maar je zorgt wel voor een veel betere doorstroming van een belangrijke verkeersader door Vlaardingen!