Leefbaarheid is het sleutelwoord

De meeste Vlaardingers redden zich prima en lossen het liefst hun problemen zelf op. Als het nodig is met hulp van familie, vrienden en kennissen. Soms groeit de situatie hen toch boven het hoofd. Door bijvoorbeeld moeilijkheden in hun relatie, gezin of familie. Deze Vlaardingers  kunnen bij de vier  wijkteams terecht voor alle vragen over hulp, kinderen, werk en geld. De wijkteams werken in opdracht van de gemeente en zijn er voor iedereen. Niet alleen voor problemen, maar ook voor ideeën en initiatieven van bewoners. Alles wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk.

In een wijkteam werken professionele hulp- en zorgverleners nauw samen met andere professionals in de wijk, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, jongerenwerkers, Wmo-consulenten, gezinscoaches, seniorenadviseurs en leerkrachten. Ook verenigingen, kerken, moskeeën, opvanglocaties, vrijwilligersorganisaties en tientallen andere maatschappelijke instellingen behoren tot het ondersteuningsnetwerk.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning die ouders, verzorgers en kinderen nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers, maar soms hebben zij daar (tijdelijk) ondersteuning bij nodig. De Jeugdwet geeft gemeenten de taak om die ondersteuning goed te regelen.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-GGZ en de begeleiding en verzorging van kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. De gemeente voert deze ondersteuning niet zelf uit maar regelt dit via deskundigen en professionals. Zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

In de Vlaardingse aanpak staat de eigen kracht van jeugdigen en ouders centraal. Ouders en opvoeders zijn eerst zelf verantwoordelijk voor de zorg en het oplossen van problemen. De eigen omgeving, zoals familie, vrienden, buren, school, kindcentra, sportclub of geloofsgemeenschap, spelen hierbij een belangrijke rol. Ofwel, een combinatie van eigen kracht én hulp dichtbij de jeugd en hun ouders.

Leefbaarheid is bij ons een sleutelwoord. Daarom kijken we veel verder dan bakstenen en stoeptegels, we denken vóór alles aan bewoners en hun behoefte om prettig en veilig te wonen, samen te wonen.
Kim Kuiper, gebiedsmanager