Martijn Otte

Ik heb vastgoedkunde gestudeerd en in al mijn functies hier heb ik daar veel mee te maken gehad. Burgers staan er zelden bij stil, maar de gemeente Vlaardingen heeft veel onroerend goed.  Het stadskantoor natuurlijk, maar ook bibliotheken, gymzalen, wijkcentra en sportvoorzieningen. Onze vastgoedportefeuille had in 2016 een totale verzekerde waarde van bijna 345 miljoen euro.  Regelmatig moet er iets gekocht en verkocht, gebouwd, verbouwd of afgebroken worden.

Ik ben nu projectleider fysieke stedelijke ontwikkeling. In die functie houd ik me bezig met de bebouwde omgeving. Vlaardingen is min of meer volgebouwd, we hebben geen uitgestrekte weilanden meer die op bebouwing wachten. Maar binnen de gemeentegrenzen is het een ontwikkelingsdrukte van belang. Er komen woonhuizen op oude bedrijventerreinen. Er komen appartementen in leegstaande kantoorgebouwen. Er komen zorgvoorzieningen waar nu sportterreinen zijn, denk maar aan de uitbreiding van het Zonnehuis.

Martijn Otte

Ik mag meebouwen aan de stad, aan een huis van ruim 70.000 mensen.

Soms zijn we als gemeente heel direct bij die ontwikkelingen betrokken, in Holy kon een supermarkt uitbreiden omdat wij een wijkcentrum sloten. Soms kopen we grond of oude panden om ontwikkelingen te stimuleren.

Als andere, commerciële partijen het voortouw nemen, hebben wij onze publiekrechtelijke rol. Simpel gezegd: wij kijken mee naar de plannen, wij zien toe, wij keuren goed. Hoe hoog wordt dat gebouw? Hoe breed dat trottoir? Hoe groot die groenstrook? Vrijwel alles wat een burger op straat ziet, hebben wij al op de tekening gezien en beoordeeld.       

Hoe wonen, werken en recreëren we vandaag in Vlaardingen? Hoe over tien jaar of over 25 jaar? Ik mag meebouwen aan de stad, aan een huis van ruim 70.000 mensen. En ik hoef maar naar buiten te kijken om te weten wat ik doe en voor wie. Ons werk ligt op straat, staat op straat, is de straat.

Martijn Otte, projectleider stedelijke ontwikkeling