Fouzia Nejjari

In 2013 ben ik hier begonnen als trainee management-assistente bij de afdeling Sociale Zaken en Werk. Ik was werkzaam op de sociale werkvoorziening waar vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. De werkzaamheden van deze medewerkers bestonden uit (hand) Verpakken, Grafimedia en Productiewerk. Supergezellig.  Mensen kunnen heel veel eigenwaarde ontlenen aan het feit dat ze werken en erbij horen. 

Sinds de zomer van 2015 ben ik de management- assistente van de wethouder Economisch Zaken, Onderwijs en Organisatie.  Ik ben verantwoordelijk voor zijn mail en agenda en ik doe veel voorbereidingswerk voor zijn afspraken. Daarnaast heb ik wekelijks overleg met de wethouder over zijn werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen. Op deze plek zit je dicht bij het vuur. Je weet precies waar de wethouder aan werkt. De aantrekkelijkheid van Vlaardingen voor het bedrijfsleven. De dreigende winkelleegstand in het centrum. De beschikbaarheid van gratis Wifi in de binnenstad. De gevolgen van de sluiting van de Unilever-vestiging voor de stad. Het zijn maar een paar voorbeelden.

Fouzia Nejjari

Wij zitten hier midden in de samenleving. ‘Ramen en deuren open’ is het motto van de gemeente.

Vlaardingen heeft vijf wethouders, van vijf verschillende politieke partijen. ‘Mijn’ wethouder is van D66. In mijn werk merk je niet zo veel van de diverse politieke achtergronden. Het college van B&W knokt voor Vaardingen, het belang van Vlaardingen verbindt. 

Wij zitten hier midden in de samenleving. ‘Ramen en deuren open’ is het motto van de gemeente. Betrek burgers, ondernemers en anderen van buiten bij het verbeteren van de stad. In zo’n open sfeer is het fijn werken.         

Fouzia Nejjari, management-assistente