Florence Visser

Het uitvoeren van de gemeentelijke taken kent (financiële) risico’s. Risico’s zoals fraude, uitvoering in strijd met wet- en regelgeving, fouten als gevolg van onvoldoende borging in de administratieve organisatie enz.

Als medewerker rechtmatigheid/interne controle toets ik objectief of de uitvoering van de taken conform geldende wetgeving en interne regelgeving wordt uitgevoerd en de belangrijkste (financiële) risico’s worden afgedekt. Dit komt misschien niet zo boeiend over, maar in werkelijkheid heb ik met veel belangrijke en interessante processen en vraagstukken te maken. Bijvoorbeeld het proces van Inkopen en Aanbesteden.

De gemeente Vlaardingen is een grote inkoper. Vorig jaar hebben we voor meer dan 100 miljoen euro aan werken, goederen en diensten gekocht. Dat geven we uit aan bijvoorbeeld speeltoestellen, groenvoorziening en wegenbouw. Daarnaast houden we ons ook bezig met onder andere het herinrichten van het openbaar gebied en het reconstrueren van knooppunten. We zijn nu bijvoorbeeld gestart met de reconstructie van knooppunt Vijfsluizen, die we samen met gemeente Schiedam aanpakken.  

Florence Visser

Je mag het een miljoenenbedrijf noemen.

Bij het aankopen van deze werken, goederen en diensten moet de gemeente zich onder meer aan de Aanbestedingswet en het intern inkoopbeleid houden. Vlaardingse burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de gelden goed worden besteed.

Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en ben na mijn studie als trainee binnen de gemeente Vlaardingen begonnen. Ik heb binnen mijn werk alle ruimte gekregen om mijzelf te blijven ontwikkelen. Cursussen volgen wordt aangemoedigd. Je mag hier ambitieus zijn, dat is de gemeente zelf ook.

Wat ik ook van mijn collega’s hoor, is dit: Vlaardingen is groot genoeg om je over interessante, grootstedelijke problemen te buigen. En klein genoeg om zelf het verschil te kunnen maken. De lijnen hier zijn kort en ook bij de gemeentesecretaris kun je altijd binnen stappen voor een goed idee, een vraag of om van gedachten te wisselen. Natuurlijk met koffie en een écht Vlaardings ijzerkoekje erbij!

Florence Visser, senior medewerker rechtmatigheid/ interne controle