Griffier

Opleiding: WO 36 uur per week (100%)

solliciteer direct

72.000 inwoners - 35 raadsleden - 12 fracties - Raadsprogramma - BOB-vergadermodel - Gelegen in het hart van regio Rijnmond

De gemeenteraad heeft hoge verwachtingen van de griffier, die daardoor alle ruimte krijgt om de eigen griffie vorm te geven op passende wijze.

Raadsprogramma

De nieuwe raad heeft een Raadsprogramma opgesteld dat door 5 wethouders, afkomstig uit 5 partijen, wordt uitgevoerd. In Vlaardingen spreekt men sindsdien niet meer over oppositie versus coalitie maar over collegevormende partijen en niet-collegevormende partijen. De raad vergadert volgens het BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming). Omdat dit een nieuw proces betreft voor de raad, is het aan alle betrokkenen, en dus zeker ook de nieuwe griffier, om de vergaderwijze verder uit te bouwen.

Kerntaken van de griffier

De griffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad op een neutrale en onafhankelijke manier in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur en coach van de gemeenteraad ten behoeve van effectieve besluitvorming. Daarbij hoort ook advisering richting de raad over de nieuwe vergaderwijze en het doen van voorstellen ter verbetering van procedures en werkprocessen. Onze griffier draagt zorgt voor snelle informatiedeling en leert de raad waar nodig (beter) om te gaan met de instrumenten die ter beschikking staan aan de raad.

Daarnaast is onze griffier een belangrijke schakel tussen de raad en andere –zowel interne als externe- belanghebbenden in de gemeente Vlaardingen. Op dit punt heeft de raad van Vlaardingen een ambitie, maar beseft hij ook dat de interne basis goed op orde moet zijn. Gewenst is een griffier die goed is in relaties opbouwen en onderhouden maar tegelijkertijd duidelijke grenzen stelt.

Profiel en competenties

De gemeente Vlaardingen is gezien de politieke dynamiek met twaalf fracties op zoek naar een stevige en koersvaste griffier. Hij/zij geeft duidelijk aandacht aan raadsleden maar durft ook ‘nee’ te zeggen. Ruime ervaring in strategische advisering is van belang, evenals bekendheid met het BOB-model en de werkwijze zoals beschreven in het Reglement van Orde.

De griffier heeft een duidelijke visie op de griffie qua samenstelling die past bij de omvang van de raad en bij de taken die tot het takenpakket van de griffie behoren. Wanneer deze visie niet geheel en/of direct overgenomen wordt, toont onze griffier veerkracht en laat zich niet het veld uit slaan. Relativeringsvermogen komt goed van pas.

Onze griffier is in staat een griffie op te bouwen die past bij de ingeslagen weg van de raad. Daarnaast hecht de griffier waarde aan goede politiek-bestuurlijke-ambtelijke afstemming van processen en investeert daarom in een goed werkende driehoek met de burgemeester en gemeentesecretaris. In de ambtelijke organisatie kent de griffier de weg en weet hij/zij de kennis en capaciteiten goed te benutten. Ook binnen de griffie zelf zijn deze kwaliteiten nodig. Onze griffier stuurt erop dat zittende medewerkers hun kwaliteiten optimaal naar boven halen en worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Qua persoon is de griffier een stevige verbinder die communicatief vaardig, flexibel, integer en onafhankelijk te werk gaat en op een duidelijke manier de rol van leidinggevende vormgeeft.

Functie-eisen

De griffier beschikt over academisch werk- en denkniveau op basis van een afgeronde relevante opleiding en verdere ruime ontwikkeling van kennis en vaardigheden gedurende zijn/haar loopbaan.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van griffier is gewaardeerd in functieschaal 15. Het maximumsalaris van deze functieschaal bedraagt € 7.215,- bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. Verder ontvangen medewerkers van Vlaardingen naast het salaris een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen bij persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 17,05% van het salaris. Er vindt een aanstelling plaats voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.

Procedure

De selectie vindt plaats in twee gespreksronden. De eerste ronde selectiegesprekken vindt in de avond plaats dinsdag 4 december en vrijdag 7 december aanstaande. De gesprekken worden gevoerd door de selectiecommissie, bestaande uit de leden van de werkgeverscommissie en vier andere leden uit de gemeenteraad. De tweede ronde selectiegesprekken vindt plaats op woensdagavond 12 december aanstaande. Deze gesprekken worden eveneens gevoerd door de selectiecommissie en een adviescommissie bestaande uit de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Bij het selectieproces wordt gebruik gemaakt van een assessment. Bij de geselecteerde kandidaat wordt tevens een risicoanalyse integriteit afgenomen en voor de aanstelling is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. 

Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie over de functie of voor het inzien van het vastgestelde functieprofiel kan contact worden opgenomen met Hans Oostendorp, directeur en adviseur bij Necker van Naem, via 06 3381 4775. Solliciteren kan tot en met 18 november 2018 via onderstaande button.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

solliciteer direct