Onderwijs en opgroeien

 • Peuterspeelzalen en kinderopvang

  65 - Kinderopvang en peuterspeelzalen Uw peuter is van harte welkom bij de peuterspeelzalen in Vlaardingen. In de peuterspeelzaal kan uw peuter spelen, ontdekken en zich ontwikkelen. Peuters doen allerlei spelactiviteiten en ze gaan ook naar buiten om ‘de wereld te ontdekken’.

 • Onderwijs

  66 - Onderwijs Op de website van de onderwijsinspectie vindt u een overzicht van alle scholen in Vlaardingen.

 • Vergoeding leerlingenvervoer

  Vergoeding leerlingenvervoer De vergoeding leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten naar school. Dit kan ook vervoer per taxi of schoolbus zijn dat door de gemeente wordt verzorgd. U kunt deze vergoeding aanvragen bij de gemeente. Doe uw aanvraag vóór 22 juni 2020.

 • Hulp bij opvoeden en opgroeien

  Opgroeien en opvoeden Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind.

 • Beter leren spreken, lezen en schrijven

  Beter leren spreken, lezen en schrijven Wil je weten waar je in Vlaardingen terecht kan voor beter leren spreken, lezen, luisteren, rekenen of beter leren internet te gebruiken?

 • Jeugdhulp

  Jeugdhulp Dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers. Maar soms hebben jongeren psychische klachten of problemen bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dan kan het zijn dat u (tijdelijk) extra hulp of ondersteuning nodig heeft.

 • Leerrecht

  Jeugdhulp Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs. Om hun talenten te ontdekken én te ontplooien voor een goede toekomst. Hiervoor is in Nederland de leerplichtwet. Om dit recht te waarborgen werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen op het gebied van de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten.