Stedelijk beheer

De afdeling Stedelijk Beheer heeft als taak de openbare ruimte en de daarbij behorende infrastructurele voorzieningen efficiënt en integraal in te richten, te beheren en te onderhouden. De afdeling bestaat uit de teams Stadsbedrijven, Wijkbeheer, Beheer Openbare Ruimte, Voorbereiding & Realisatie, Toezicht & Handhaving en Veiligheid.

havenbord

Stadsbedrijven

Het team Stadsbedrijven beheert onder andere de 2 gemeentelijke begraafplaatsen, Holy en Emaus. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de Vlaardingse haven, afvalinzameling en betaald parkeren.

gemaal riool

Wijkbeheer

Het team Wijkbeheer gaat over het onderhoud van de openbare ruimte. Denk hierbij aan groen- en boomonderhoud, dagelijks klein onderhoud, reparaties aan rioleringen en waterputten en vegen van verhardingen.

Verkeer Hoogstraat

Beheer Openbare Ruimte

Het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met de kwaliteit van de openbare ruimte. Het team werkt aan een comfortabele, veilige en bereikbare openbare ruimte, rekening houdend met de wensen en behoeften van onze inwoners. In het team werken diverse beheerders en beleidsmedewerkers aan verschillende taakvelden zoals verkeer, groen, wegen, spelen, kunstwerken, verlichting, verkeersinstallaties, water en riolering. De medewerkers werken samen met zowel het bestuur als de buitendienst aan de realisatie van onze ambities.

Speeltuin Oranjepark 500x333

Voorbereiding & Realisatie

Het team Voorbereiding en Realisatie is verantwoordelijk voor onder andere de werkvoorbereiding, de uitvoering van projecten, aanbestedingen en tijdelijke verkeersmaatregelen.

handhaver

Toezicht & Handhaving

De collega’s van Toezicht & Handhaving houden zich onder andere bezig met handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Drank- en Horecawetgeving en integrale bedrijvencontroles. Het team zorgt samen voor verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van Vlaardingen.

ondermijning

Veiligheid

Het team Veiligheid houdt zich bezig met het opstellen en uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid. De medewerkers houden zich onder andere bezig met het bestrijden van ondermijning, het uitvoeren van de wet BIBOP en de coördinatie van de lokale coronamaatregelen.