Directie

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Erwin Stolk 

De gemeentesecretaris

 • is algemeen directeur. Hij stuurt de gemeentelijke organisatie aan en hij is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren.
 • is dienstverlener. Hij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en hij stimuleert vernieuwingen. Hij zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners.
 • is strategisch adviseur. Hij adviseert het college van B&W en de burgemeester en hij vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Erwin Stolk

“Werken voor de gemeente Vlaardingen betekent werken in een dynamische omgeving met veel ontwikkelingen. De stad is namelijk groot genoeg om de uitdagingen van een grote stad te hebben, maar klein genoeg om als medewerker het verschil te maken. Op dit moment kent Vlaardingen grote maatschappelijke en financiële uitdagingen. We zijn dan ook op zoek naar medewerkers die de uitdaging willen aangaan en van aanpakken houden; die stevig in hun schoenen staan en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. Kortom: die doen wat nodig is voor de prachtige stad Vlaardingen!”

Erwin Stolk

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Erwin Stolk 

Teams

 • Bestuurssecretariaat en kabinet
 • Strategie en Beleid
 • Communicatie
 • Veiligheid
 • Control en Informatiebeveiliging
Carsten

Directeur fysiek

Carsten Hof

Teams

 • Economie, Milieu, Ruimte en Wonen
 • Bijzondere Wetten, Bouw- en Woningtoezicht
 • Toezicht & Handhaving
 • Stadsbedrijven
 • Voorbereiding en Realisatie
 • Wijkbeheer
 • Beheer Openbare Ruimte
Stijn

Directeur sociaal/dienstverlening

Stijn Verstraten

Teams

 • Leerrecht
 • Jeugd en Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Onderwijs, Sport en Vrijwillige inzet
 • Kunst, Cultuur & Erfgoed
 • TIC
 • Klantcontactcentrum
 • Informatiemanagement
Gerard 2

Directeur bedrijfsvoering

Gerard de Groot

Teams

 • Financiën
 • HRM
 • Inkoop/JZ
 • Plannen en Projecten
 • Vastgoed
 • ICT
 • Facilitaire Voorzieningen
 • Informatiebeheer