Bestuur

Burgemeester Bert Wijbenga

 • Openbare orde
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Handhaving en toezicht
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH)
 • Archief
 • Stadspromotie

Wethouder Bart Bikkers

 • Verkeer en Vervoer, Blankenburgverbinding, Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
 • Milieu
 • Economische Zaken, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat
 • Binnenstad
 • Financiën, inkoop
 • Vastgoed en Grondzaken
 • Digitalisering, data en dienstverlening

Wethouder Bart de Leede

 • Openbare Ruimte en groen, klimaatadaptatie
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Cultuur en erfgoed
 • Duurzaamheid en energietransitie

Wethouder Jacky Silos

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijsbeleid
 • Maatschappelijke participatie
 • Maatschappelijke opvang
 • Integratie en emancipatie
 • Onderwijshuisvesting
 • Personeel en Organisatie

Wethouder Ivana Somers

 • Bouwen en wonen
 • Participatie en communicatie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Coördinatie Omgevingswet
 • Sport

Erwin Stolk

 • Gemeentesecretaris
 • Ondersteuning B&W