Ingrid Sonneveld, accounthouder maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Wat doet een accounthouder maatschappelijke opvang en beschermd wonen? Ingrid merkt dat veel mensen dat niet weten, ondanks dat ze zo’n boeiend takenpakket heeft, vindt ze zelf. Ze grijpt dan ook graag de kans aan om te vertellen over wat ze allemaal voor de gemeente Vlaardingen doet.

Ingrid Sonneveld

“Vlaardingen is centrumgemeente voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In dit kader heb ik contacten met onder andere de dak- en thuislozenopvang in De Elementen, uitgevoerd door Stichting Onder Een Dak. De afgelopen periode zijn er twee keer aanvullende locaties geopend vanwege de coronamaatregelen: sporthal Westwijk is vorig jaar tijdelijk ingericht als noodopvang en later dat jaar (en tot op heden) is een noodlocatie aan de Waterleidingstraat ingericht voor maximaal 15 personen. Mijn taak is door corona zeker veranderd. Zo kreeg ik onder andere extra contacten met Het Rode Kruis voor de inrichting van de noodlocaties, met de afdeling Vastgoed over de locaties, met schoonmaakdiensten, met collega’s vanuit regio Rotterdam en nagenoeg dagelijks met de beveiliging van de opvanglocaties en de begeleiders van Stichting onder een dak. In de periode van de Westwijkhal-locatie had ik ook regelmatig contacten met omwonenden van de sporthal. Gelukkig zijn er tot nu toe geen coronabesmettingen in de noodlocaties geweest.

Ook heb ik contact met de medewerkers van Stroomopwaarts, die het Centraal Onthaal-loket bemensen. Bij dit loket kunnen dak- en thuislozen zich aanmelden. Daarnaast zijn er contacten met de inlooplocaties voor daklozen, zoals AC Pameijer, De Groene Luiken en de tijdelijke inloop bij De Windwijzer. In gesprekken met vastgoed, vastgoedbeheerders, SUWR, collega’s van team Wonen en eigenaren van containerwoningen kijken we regelmatig naar kansen voor huisvesting van dak- en thuislozen.

Maatschappelijke opvang gaat ook over de opvang bij Stichting Elckerlyc, een stichting die opvang biedt aan mensen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn (mannen, vrouwen en ook met kinderen). Vaak na een melding via Veilig Thuis. Ik ga regelmatig (coronaproof) op bezoek bij deze stichting om de gang van zaken te bespreken.

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. In Maassluis, Vlaardingen Schiedam zijn diverse aanbieders actief waarmee we contacten onderhouden. Momenteel zijn we samen met de twee buurgemeenten in de voorbereiding van een grote aanbesteding. ROGplus heeft hierbij een coördinerende rol.

Daarnaast ben ik al enkele jaren betrokken bij de Aanpak Schulden in de Wijk. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de wijkteams, de consulenten schuldhulpverlening van Stroomopwaarts, de Formulierenbrigade, SchuldHulpMaatje, Humanitas Thuisadministratie en zijdelings Waterweg Wonen. Binnen deze aanpak wordt met elkaar gewerkt aan het terugdringen van schulden. Aanvullend is de rol bij een groot onderzoek met diverse gemeenten en de Hogeschool Amsterdam over armoede.

En vanuit de VNG ben ik aangehaakt bij de 18- en 18+- jongerenproblematiek op diverse aandachtsvelden, denk dan bijvoorbeeld aan wonen, werk en inkomen en onderwijs. Al met al heb ik een boeiend takenpakket en vooral binnen een mooi en enthousiast team JMO.

De Helden van Nu

Het werk van Ingrid werd begin februari uitgelicht door het tv-programma van SBS6 ‘De Helden van Nu’. “De reden waarom ik meedeed, was omdat ik het als een mooie kans zag om te laten zien wat mijn functie en het werk van de organisatie waarmee ik werk inhoudt. Zelf had ik graag de Stichting Onder Een Dak (STOED) meer aan het woord gelaten over wat voor mooi en goed werk zij doen voor de daklozen. Zij zijn de echte helden!”