Programmamanager jeugdhulp

Rogplus
Rogplus is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (hierna MVS-gemeenten), die taken uitvoert voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf 2023 wordt Rogplus verantwoordelijk voor het contract- en informatiemanagement van de integrale opdracht Jeugdhulp binnen het MVS Jeugdmodel. De komende jaren willen de MVS-gemeenten en Rogplus de Jeugdhulp veranderen in het belang van de jeugdigen.
Om die verbeterslag te maken zoekt Rogplus jou! Een programmamanager Jeugdhulp die de verbindende schakel is tussen de MVS-gemeenten, het consortium Mevis en andere netwerkpartners binnen de Jeugdhulp.

PROGRAMMAMANAGER JEUGDHULP, 32-36 uur

Alle jeugdigen een goede start en toekomst! Dat is wat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (hierna MVS-gemeenten) ambiëren.

Deel jij deze ambitie en durf jij deze uitdaging aan?

Als Programmamanager Jeugdhulp verbindt je Rogplus, de MVS-gemeenten en het consortium Mevis (hierna Mevis) met elkaar met als doel ervoor te zorgen dat er wordt gehandeld vanuit het belang van kind en gezin. Je doelstelling is dat Mevis waarde toevoegt en waarde haalt uit de samenwerking en daarmee de Jeugdhulp beter maakt.

  • Je haalt de maximale waarde uit het contract en je stuurt actief om risico’s beheersbaar te maken;
  • Je organiseert externe feedback onder netwerkpartners, professionals en cliënten om kansen en knelpunten van de transformatie in kaart te brengen en komt proactief met verbetervoorstellen en oplossingen;
  • Je bent verantwoordelijk voor het contract- en informatiemanagement. De totale omvang van de portefeuille bedraagt ongeveer € 50 miljoen per jaar;
  • Je werkt intensief samen met de MVS-gemeenten, Mevis en de andere netwerkpartners om de Jeugdhulp (verder) te transformeren;
  • Je bekijkt hoe actuele ontwikkelingen impact hebben op de Jeugdhulp binnen de MVS-gemeenten en gaat hierover in gesprek met MVS-gemeenten, Mevis, de netwerkpartners, professionals en cliënten;
  • Je informeert de MVS-gemeenten over de kwaliteit van de Jeugdhulp, op ambtelijk niveau en ook op het niveau van het dagelijks bestuur van de gemeente en de gemeenteraad;
  • Je adviseert op basis van externe feedback en actuele ontwikkelingen de MVS-gemeenten, zodat zij hun beleid en beslissingen kunnen baseren op wat er écht nodig is;
  • Je rapporteert, adviseert en escaleert persoonlijk en rechtstreeks naar de directie van Rogplus en ondersteunt de directeur van Rogplus in de Stuurgroep Transformatie & Normalisatie.

Wat wordt er van je verwacht?
Rogplus zoekt iemand die meedenkt, naast mensen staat en creatief is. Jij bent iemand die wil verbeteren. Een verbinder die op zijn tijd zakelijk kan zijn. Jij stimuleert partijen tot samenwerking, maar gaat iets niet volgens afspraak, dan durf je dit ook duidelijk aan te geven.
Rogplus vliegt werk op een andere manier aan dan de standaard. Ze gaat voor beter en efficiënter. Collega’s werken er graag nauw met elkaar samen, maken intensief gebruik van elkaars kennis en vinden het vanzelfsprekend om elkaar te helpen op onderdelen waar iemand minder goed in is.
Als programmamanager Jeugdhulp krijg jij ruimte om te innoveren. Kom maar op met nieuwe ideeën en verbetervoorstellen. Hier kun jij je eigen draai geven aan de functie. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie en werkt nauw samen met de andere collega’s van Rogplus. De sfeer in de organisatie is goed, lijnen zijn kort en er is ruimte voor jouw ontwikkeling.

Functie-eisen
Je bent in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden: van bestuurder tot jeugdige;
Je bent transformatie-, netwerk- en waardengericht;
Je hebt ruime ervaring met politiek, bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld;
Je hebt ruime ervaring binnen de Jeugdhulp en het sociaal domein;
Je hebt ruime ervaring met contractmanagement binnen de Jeugdwet;
Ervaring hebben met een integrale opdracht is een pré;
En je hebt WO werk- en denkniveau.

Rogplus biedt jou!
Kom jij werken voor Rogplus als Programmamanager Jeugdhulp? Dan biedt Rogplus jou een uitdagende functie voor 32 tot 36 uur. Je krijgt een goed salaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring maximaal € 6.616 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast kent Rogplus goede secundaire voorwaarden, zoals een individueel keuzebudget van 17,05%.
Rogplus is aangesloten bij de CAO SGO en heeft een modern kantoor in Maassluis. Hybride werken – deels op kantoor en deels thuis – is gebruikelijk bij Rogplus, maar als je altijd op kantoor wilt werken is dat geen probleem.


Interesse?
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Che Jansen, adjunct-directeur, telefoonnummer 06-36 46 16 53.

Heb je belangstelling voor de functie, dan kun je tot 27 juni 2022 a.s. een gemotiveerde reactie voorzien van je CV sturen aan Francis van Emst, senior P&O-medewerker (personeel@rogplus.nl) o.v.v. vacature Programmamanager Jeugdhulp.

De vacature is binnen Rogplus en de MVS-gemeenten als extern uitgezet. Interne kandidaten (Rogplus en MVS-gemeenten) gaan bij gelijke geschiktheid voor op externe kandidaten.

De selectiecommissie bestaat uit twee medewerkers van Rogplus en één medewerker die de MVS-gemeenten vertegenwoordigd. 

 

Achtergrondinformatie
MVS Jeugdmodel
Het MVS Jeugdmodel is in 2020 ontwikkeld door de MVS-gemeenten in dialoog met alle betrokken netwerkpartners binnen de jeugdhulp en met inwoners, jeugdigen en hun opvoeders. Het MVS Jeugdmodel is de basis voor een fundamentele verandering in hoe de MVS-gemeenten de Jeugdhulp gaan organiseren.

Het MVS Jeugdmodel bestaat uit zes bouwstenen, waaronder het inkopen van de specialistische jeugdhulp als één integrale opdracht en de uitvoering daarvan overlaten aan één opdrachtnemer.

De MVS-gemeenten hebben hiervoor het consortium Mevis gecontracteerd dat vanaf 1 januari 2023 vrijwel alle Jeugdhulp gaat leveren zonder dat daarbij producten, arrangementen of prijzen op cliëntniveau zijn gedefinieerd. Dit biedt Mevis de ruimte om nieuwe vormen van hulp en ondersteuning te ontwikkelen die uitgaan van de oplossing die cliënten en hun opvoeders nodig hebben - waar mogelijk - in het gewone leven. De gekozen financieringssystematiek (één integraal budget) ondersteunt dit, omdat deze ruimte biedt om te ‘doen wat nodig is, ze faciliteert en stimuleert’. Deze nieuwe werkwijze vervangt de huidige financieringssystematiek van jeugdhulp die arrangementen en producten op cliëntniveau meer centraal stelde.

De MVS-gemeenten hebben de taken op het gebied van contract- en informatiemanagement gedelegeerd aan haar uitvoeringsorganisatie Rogplus.

Taakafbakening Rogplus en de gemeenten
Vanaf 1 januari 2023 is Rogplus enerzijds verantwoordelijk voor een optimale contractuitoefening door het consortium Mevis. Anderzijds maakt dit contract onderdeel uit van het MVS Jeugdmodel en dus van een bredere (maatschappelijke) veranderopgave. De context hiervan is breder dan Jeugdhulp en raakt ook de aanpalende domeinen als onderwijs, veiligheid, schuldhulpverlening, Wmo en preventie. Het contract met Mevis dient enerzijds gemanaged te worden in een bredere context dan alleen Jeugdhulp en anderzijds dient erop te worden toegezien dat de contractuele verplichtingen worden nakomen. Bij Rogplus komen hiervoor twee Programmamanagers Jeugdhulp in dienst met elk hun eigen aandachtsgebied. De Programmamanagers Jeugdhulp werken intensief samen en vervangen elkaar bij ziekte of afwezigheid. Het aandachtsgebied van de ene Programmamanager Jeugdhulp is meer inhoudelijk van aard en zal zich met name richten op de bredere (maatschappelijke) veranderopgave die in het contract geborgd is. Het aandachtsgebied van de tweede Programmamanager Jeugdhulp zal meer gericht zijn op een optimale contractuitoefening. Deze Programmamanager Jeugdhulp zal met name contact hebben met de opdrachtnemer (consortium Mevis) en opdrachtgever (de MVS-gemeenten).

Voor deze vacature is Rogplus op zoek naar de Programmamanager Jeugdhulp die zich gaat toeleggen op het meer inhoudelijke aandachtsgebied van het contract met als dat er wordt gehandeld vanuit het belang van kind en gezin.

Deze Programmamanager zal intensief samenwerken met de Programmamanager Transformatie die de gemeenten voornemens zijn aan te stellen en die verantwoordelijk wordt voor het sturen op de transformatie van het gehele MVS Jeugdmodel. De Programmamanagers Jeugdhulp van Rogplus vervullen de regierol over het contract en de Programmamanager Transformatie van de gemeenten voert regie over het MVS Jeugdmodel.