Regelgeving en bekendmakingen

 • Wet- en regelgeving

  Wet- en regelgeving Wilt u een regeling van de gemeente Vlaardingen vinden? Alle regelingen staan op overheid.nl.

 • Bekendmakingen

  Bekendmakingen Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

 • Bezwaarschrift tegen bestuurlijke besluiten

  Bezwaarschrift tegen bestuurlijke besluiten De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn ieder een ’bestuursorgaan’. Een bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de gemeentelijke besluitvorming.

 • Wet openbaarheid bestuur

  Wet openbaarheid bestuur Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan iedereen een verzoek om informatie indienen. Het verzoek moet wel gaan over een van de beleidsterreinen van de gemeente.